Rada Nadzorcza

Radę Nadzorczą Spółki tworzą:

Marlena Babieno

Aleksandra Dubik

Kamil Lach