Strategia

Strategia rozwoju spółki zakłada dynamiczny wzrost wartości dzięki produkcji gier z segmentu AA+ Premium Indie. Spółka zamierza tworzyć zarówno własne IP, jak również nie wyklucza ciekawych kolaboracji, które będą służyły poszerzaniu kompetencji Zespołu.

The Parasight zamierza specjalizować się w produkcji gier narracyjnych, opartych o motywy baśni i legend. Celowa skoncentrowanie się na wybranej niszy rynkowej pozwoli regularnie zmniejszać koszty dotarcia do grupy docelowej, jak również uzyskać pozycję lidera w wybranym segmencie gier.