Informacja Zarządu Spółki

27.04.2021

Zarząd spółki THE PARASIGHT S.A. (KRS: 0000895559) informuje, iż zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki THE PARASIGHT sp. z o.o. (KRS: 0000805820) z dnia 26.03.2021 r., na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, z dnia 22.04.2021 r., nastąpiło przekształcenie spółki THE PARASIGHT sp. z o.o. w THE PARASIGHT S.A